One Piece

My favorite anime even I cannot watched it continuously because it has many episodes.

Advertisements

10 uncommonly Filipino words

 1. Sipnayan-Mathematics
  >”Anak, kailangan mong pag-aralin ng sipnayan para yumaman ka.”
 2. Haynayan-Biology
  > “Class, did you finish your haynayan project?”
 3. Pulot-Gata  –   Honeymoon
  > “My parents went out for their pulot-gata during the weekend.”
 4. Sulatroniko-E mail
  > “Pinapasend saakin ni Joseph ang excuse letter sa Sulatroniko niya.”
 5. Pook-Sapot – Website
  > “May ginawa siya ng Pook-sapot para sa kumpanya.”
 6. Yakis-Sharpen
  > “Ni-yakis ko ang aking kutsilyo.”
 7. Pantablay-Charger
  > “Ronny!! Dinala mo yung pantablay mo?”
 8. Initsigan-Thermodynamics
  > “That’s my friend Andy, sya ay isang ekspero sa initsigan.”
 9. Duyog-Eclipse
  > “I learned in class today that the Duyog happens very rarely.”
 10. Bilnuran-Arithmetic
  > “I have a very hard time learning Bilnuran.